Ondersteuning

bij opgroeien en opvoeden

Na aanmelding door Centrum Jeugd en Gezin staat je vraag voor ondersteuning op de aanmeldlijst van het wijkteam. Een medewerker van het wijkteam neemt contact op en bekijkt samen met ouders/verzorgers/kind/jongere wat de vraag is. Samen wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin onder andere wordt bekeken welke hulp er nodig is en wie dit kan bieden. Het wijkteam kan zelf hulp verlenen en kan, waar nodig, ook doorverwijzen naar de passende ondersteuning.