Ondersteuning

bij opgroeien en opvoeden

Na aanmelding door Centrum Jeugd en Gezin staat je vraag voor ondersteuning op de aanmeldlijst van het wijkteam. Een medewerker van het wijkteam neemt contact op en bekijkt samen met ouders/verzorgers/kind/jongere wat de vraag is. Samen wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin onder andere wordt bekeken welke hulp er nodig is en wie dit kan bieden. Het wijkteam kan zelf hulp verlenen en kan, waar nodig, ook doorverwijzen naar de passende ondersteuning.

Groepstrainingen

trainingen voor kinderen en jongeren

Door medewerkers van het wijkteam jeugd. Trainingen waarmee gewerkt wordt aan vergroten van zelfvertrouwen, versterken van zelfbeeld, sociale vaardigheden toepassen, verwerken van verlies en omgaan met sombere gevoelens. Middels een vraagverhelderingsgesprek wordt gekeken welke training aansluit bij de vraag van een kind/ jongere. 

Aanmelden voor dergelijke groepstrainingen verloopt via Centrum Jeugd & Gezin.