Tip! Oudercursus Autisme

Het opvoeden van een kind met autisme vraagt veel van ouders. In het begin zal je mogelijk nog erg onzeker zijn over de opvoeding. Misschien vraag je je bijvoorbeeld af of je je kind te streng aanpakt. Of juist te veel verwent. Dat is heel normaal. Want zelfs als je misschien intuïtief wel aanvoelt wat je kind nodig heeft, heb je vaak óók nog te maken met verwachtingen uit je omgeving en met de ervaringen van je eigen opvoeding.

Investeer in kennis over autisme zodra je weet (of vermoedt) dat je kind autisme heeft. In deze cursus voor ouders krijg je veel basis- én aanvullende informatie over autisme bij kinderen. Het is belangrijk dat je kind al een diagnose heeft. De cursus start op 10 oktober en is eens per 2 weken van 19.00-21.00 uur bij CJG Maasland in Oss.

Naast het vergaren van algemene kennis over autisme is het heel belangrijk om goed naar je eigen kind te kijken. Autisme uit zich bij iedere persoon weer anders. Onderzoek wat jouw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Laat je vooral niet gek maken door ‘hoe het eigenlijk hoort’ of door opmerkingen van mensen om je heen. Mensen zonder ervaring met autisme hebben vaak geen idee hoe het is om een kind met autisme op te voeden. Zoek vooral naar de aanpak die werkt voor jou en je gezin. Respecteer – en verdedig zo nodig – de grenzen die daarbij horen.

   AANMELDEN    (+ informatie en data)

Publicatie datum: 29 juni 2023